Předkládám vám nabídku školení, která již byla realizována. Ve většině případů je školení připraveno přímo pro konkrétního zákazníka:

 • Asertivně životem aneb jak zůstat duševně zdráv
 • Jak získat zákazníka a udržet si ho
 • Obchodníci – již nemůžete „dotlačit“ zákazníka kam potřebujete?
 • Týmová spolupráce
 • Pilíře etického chování
 • Motivace musí jít zevnitř
 • Vztahy mezi typy temperamentu
 • Jak se prosadit v zaměstnání
 • Leadership a koučování

REALIZOVANÁ ŠKOLENÍ

23. 9. 2014 – PEBAL s.r.o.

Školení komunikačních dovedností pro referentky obchodu

22. 4. 2014 – CARPISA Praha

Prozákaznická orientace pro prodejce. Cílem tréninku bylo naučit se ovládat komunikaci se zákazníkem, ovládat neverbální komunikaci a konfliktní situace, cross-selling, hlavní body reklamačního řádu.

5. 2. 2014 – ELECTRO WORLD

Školení prezentačních technik a lektorských dovedností pro budoucí interní lektory Praha Zličín a Praha Černý Most.

10. 1. 2014 – ABEL -Computer s.r.o.

Obchodní dovednosti a teambuilding pro obchodní zástupce firmy z celé republiky. Cíle školení: zvládání námitek zákazníků, komunikace s problémovými zákazníky, pokročilé obchodnické techniky

Večer stížený běh k mnichovi, následně je přepadl krvavý pes, vše na motivy povídky „Loupežníci z Quinburgu“

22. 11. 2013 – Cyklus přednášek pro ženy v Plzni III

Principy lepší komunikace s muži, fáze budování partnerského vztahu

Přednáší: Ing.Eva Hof a MUDr. Gábina Rybářová

1. 11. 2013 – Cyklus přednášek pro ženy v Plzni II

Síla myšlenky aneb, jak myslíme, tak i jednáme

Přednáší: Ing.Eva Hof a MUDr. Gábina Rybářová

11. 10. 2013 – Cyklus přednášek pro ženy v Plzni I

Jak odolat stresu, syndrom vyhoření a jak se prosadit v životě a delegovat úkoly

Přednáší: Ing.Eva Hof a MUDr. Gábina Rybářová

Projekt 5 pilířů dlouhodobě úspěšného vztahu se zákazníkem

 1. pilíř = znalost typologie osobnosti vašeho zákazníka
 2. pilíř = dokonalá znalost jednání vašeho zákazníka
 3. pilíř = efektivní vyjednávání
 4. pilíř = komunikace se zákazníkem a řešení sporných témat
 5. pilíř = orientace na zákazníka, jako strategie firmy

Vedení obchodních týmů

Otevřený seminář pro vedoucí managery

Obsah: Aktivizace obchodníků ke změnám, plánování a řízení obchodního týmu, vybudování motivačního systému, modely odměňování ( projektové odměňování, MBO odměňování, Balanced Scorecard)

Sales Excellence fórum

Konferování fóra v KC Green Point Praha

Seminář pro společnost Carpisa

Prozákaznická orientace pro nové prodejce- zásady správné komunikace se zákazníkem, základní etiketa v komunikaci. Kdo je váš zákazník? Typicky nepříjemné situace se zákazníkem, jak a proč vznikají konflikty. Kdy je vhodný okamžik podpořit zákazníka ke koupi. Jaké přesvědčovací argumenty můžeme používat? Vím, co nabízím? Návody na efektivní řešení reklamací.

Projekt pro Preciosa, a.s. Liberec

3 cykly seminářů na téma: Firemní kultura, firemní hodnoty, vývoj firmy a trhů

Obsah: tvorba firemní kultury, filozofie, firemní komunikace. Srovnání firemní kultury Preciosa s jinými společnostmi. Firemní kultura, jako konkurenční výhoda. Vytváření prostředí důvěry. Hodnoty základní, instrumentální a orientační. Artefakty materiální a nemateriální povahy. Fyzické a sociální prostředí.

Západočeská univerzita v Plzni

Cyklus seminářů pro profesory a asistenty na téma:

 • Týmová spolupráce
 • Manažerská komunikace
 • Time management a odolávání stresu
 • Delegování

Projekt Medical Middle Managment Akademie pro Fakultní nemocnici v Plzni

celoroční projekt se semináři- Týmová spolupráce-5 dnů, Seberozvoj-5 dnů, Komunikace- 5 dnů, vždy zakončeno certifikačním dnem s testem

KOOPERATIVA a.s.

dokončení seminářů „Řízení a adaptace nováčků“

ALLEGRO GROUP a.s.

Obchodní dovednosti aneb bez cross-sellingu to dnes již nejde. Zároveň workshop pro dceřiné společnosti AUKRO, PayU, NetDirect, AdMarket, AGMedia – zakončený nočním teambuildingem

DCH SINCOLOR, a.s.

Obchodní dovednosti 4 dny

ARYKA s.r.o.

Školicí téma: Prezentace nabídky a Jak zvládnout námitky

ANODUS a.s.

Školicí téma:Prezentace nabídky, Jak zvládnout námitky

České dráhy a.s.

4 školící dny- Jak vést hodnotící pohovory, Hodnocení podřízených zaměstnanců

KOOPERATIVA a.s.

10 školících dnů na téma: Řízení a adaptace nováčků pro vedoucí kanceláří

MěÚ Slaný

Projekt z ESF EU-Otevřený úřad -Efektivní řízení lidských zdrojů, Hodnocená podřízených zaměstnanců, Nábor a výběr zaměstnanců, Organizační změna a propouštění zaměstnanců

Projekt MMM Akademie pro nemocnice z ESF EU

FN České Budějovice, FN Hradec Králové, Zlín – v Krajské nemocnici Tomáše Bati, Nový Bydžov, Vojendká nemocnice v Olomouci: vždy – 3 školící dny TÝMOVÉ SPOLUPRÁCE, 3 školící dny KOMUNIKACE vč. certifikace

ESO land

Trénink obchodních manažerů vč. koučinku managmentu

CK Fischer

1 den školení OBCHODNÍCH DOVEDNOSTÍ

Havel + Holásek

Právní kancelář projektz ESF EU- 16 školících dnů na téma:

Etiketa a obchodní korespondence, Péče o klienta, Firemní kultura v písemné komunikaci

Aryka s.r.o.

1 den školení -TYPOLOGIE, MOTIVACE A FÁZE OBCHODNÍHO ROZHOVORU + 1 den obchodních dovedností

STESYS s.r.o.

2 dny obchodních dovedností

ANODUS s.r.o.

2 dny obchodních dovedností